Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDIANA.

Annotated Matutes of 1894. Revision of 1001.1).

Section 7087 n. Geen kaProductie in huurkazernes mer of kamers, woning en woonhuizen. of woningen, (room or

rooms, apartment or apartments) in eenige huurkazerne of woonhuis (tenement or dweiling house) mag gebruikt worden voor het vervaardigen van jassen, vesten, broeken, kniebroeken overjassen, mantels, pelterijen, bonten belegsels, bonten kleedingstukken, hemden, beurzen, veeren, kunstbloemen of sigaren, bestemd om verkocht te' worden behalve door hen, die uitsluitend behooren tot de leden van de erin wonende familie.

Geen physiek persoon, Verbod voor den ondernemer, firma of corporatie (cor-

poration) mag iemand Huren of in dienst hebben om werk te verrichten in eenige kamer of kamers, woning of woningen in eenige huurkazerne of woonhuis of gebouw gelegen achter een huurkazerne of woonhuis, om te maken, geheel of ten deele, vesten, jassen, broeken, kniebroeken, pelterijen, nonten belegsels, hemden, beurzen, veeren, kunstbloemen of sigaren, bestemd om verkocht te worden, zonder eerst schriftelijk verlof (permit) van den Verlof, hoofdinspecteur verkregen te 'hebben, welk verlof ingetrokken kan worden, zoodra de openbare gezondheid, of de gezondheid van hen, die in die werkplaatsen werkzaam zijn, dat vordert.' Dit

P 5Igect'0n 7087 n" I<a^or Laws p. 400. Annuaire III 1899

Sluiten