Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sect. 236. Indien eenig Kleederen enz., vervaardigd physiek persoon of zedeonder onhygiënische lijk lichaam (body corpoverhoudingen. ra te), betrokken bij de vervaardiging of verkoop van kleedingstukken of eenig ander artikel, waardoor ziekte kan worden overgebracht, terwijl hij redelijkerwijs geacht kan worden daarvan kennis te dragen, door koop, contract of anderszins, direct of indirect, veroorzaakt of toestaat, dat kleederen of zulke andere artikelen als bovengenoemd, geheel of ten deele, vervaardigd of afgemaakt worden, of dat daaraan arbeid verricht wordt binnen deze Staat, en in een ruimte of onder omstandigheden, die gevaar meebrengen voor de openbare gezondheid,wordt zulkeenphysiek persoon of corporatie, wanneer zijn schuld bewezen wordt voor eenig Boete, hof tot rechtspraak bevoegd, gestraft met geldboete van ten minste 10 dollars en ten hoogste 100 dollars voor ieder kleedingstuk, dat vervaardigd, afgemaakt of waaraan arbeid verricht is.

Sect. 237. Indien eenig physiek Kleederen, vervaardigd persoon of de bestuurder van onder onhygiënische eenige corporatie, zooals boven verhoudingen. gezegd,veroorzaakt of toestaat,

dat kleederen of andere artikelen in de onmiddellijk voorafgaande section vermeld, vervaardigd of afgemaakt worden,of dat daaraan arbeid verricht wordt in een ruimte of onder omstandigheden, die gevaar meebrengen voor de openbare gezondheid, terwijbhij weet, dat er aldus mee gehandeld zal of kan worden, wordt hij, wanneer zijn schuld bewezen wordt voor eenig hof tot rechtspraak bevoegd, Boete enz. gestraft met hechtenis (imprisoned) van ten minste 60 dagen en ten hoogste 1 jaar en kan verder gestraft worden met geldboete van ten hoogste 1000 dollars, naar het oordeel van het hof.

Sluiten