Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sect. 238. Elke kamer of Definitie van een ruimte, woning(room or apartment) die gevaar meebrengt voor welke niet ten minste 400 de openbare gezondheid. kubieke voet vrije ruimte

bevat voor iedere persoon, die gewoonlijk daarin werkt of deze gebruikt, of waarin de thermometer gedurende de arbeidsuren gewoonlijk staat op of boven 80 graden Falirenheit vóór de eerste Mei of na de eerste October van eenig jaar, of waarin eenig persoon, die lijdt aan een besmettelijke, infectieof op andere wijze gevaarlijke ziekte (disease or malady), slaapt, werkt of vertoeft, of waarin, indien de aangrenzende binnenplaats kleiner is dan 500 vierkante voet, kunstlicht gewoonlijk gebruikt wordt tusschen 8 uur des morgens en 4 uur des middags, of waaruit de afval bij de productie en alle verdere vuil (dirt or rubbish) niet ten minste eens in elke 24 uur wordt verwijderd, of waarvan door eenig ambtenaar of commissie, die daartoe de wettelijke bevoegdheid heeft, verklaard is, dat deze slecht geventileerd of op andere wijze onhygiënisch is, wordt beschouwd als een ruimte, die gevaar meebrengt voor de openbare gezondheid, zooals vermeld in de twee voorafgaande sections.

Sect. 240.2). Geen

Woonkamers voor werkzaamheden kamer of woning uitsluitend door familieleden te (room or apartgebruiken. ment) in eenige

huurkazerne of

woonhuis (tenement or dweiling house), mag gebruikt worden, behalve door hen, die uitsluitend behooren tot de leden van de erin wonende familie — welke zich niet a erder uitstrekt dan een echtgenoot en zijn vrouw, hun kinderen of de kinderen van elk beiden — voor het vervaardigen van jassen, vesten, broeken, kniebroeken,

2) Section 240. Annuaire VI 1902 p. 631, Bulletin I 1902

Sluiten