Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overjassen, mantels, hoeden, petten, bretels, tricot lijfjes, blousen, corsetten, ceintuurs, ondergoed, dassen, pelterijen, bonten belegsels, bonten kleedingstukken, hemden beurzen, veeren, kunstbloemen, sigaretten of sigaren.

Geen kamer of woning in eenige huurkazerne Verlof, of woonhuis mag door eenige familie of deel van een familie gebruikt worden, voordat eerst een verlof (permit) verkregen is van het hoofd van het bureau voor de industrieele statistiek, vaststellend het maximum aantal personen, dat erin werkzaam mag zijn.

Zulk verlof mag niet verleend worden, Inspectie, voordat een inspectie van zulk gebouw is gehouden door den inspecteur of zijn adjunct, benoemd door het hoofd van het bureau voor de industrieele statistiek, en gezegd hoofd van het bureau voor de industrieele statistiek is bevoegd zulk verlof ten allen tijde in te trekken, als de gezondheid van het algemeen of van hen, die daarin werkzaam zijn of wonen, het vordert.

Geen physiek persoon, Verlof voor den ondernemer, firma of corporatie mag

werken in, of huren of in dienst hebben eenig persoon om werkzaamheden te verrichten in eenige kamer of woning in eenig gebouw, achterhuis, of gebouw, gelegen achter een huurkazerne of woonhuis bij het maken, geheel of ten deele, van een der artikelen in deze section vermeld, zonder eerst een geschreven verlof (permit) verkregen te hebben van het hoofd van het bureau voor de industrieele statistiek, vaststellend het maximum aantal personen, dat erin werkzaam mag zijn.

Zulk verlof mag niet verleend worden, voorInspectie. dat een inspectie van zulk gebouw is gehouden door den fabrieksinspecteur of zijn adjunct, benoemd door het hoofd van het bureau voor de industrieele statistiek, en het hoofd van het bureau

Sluiten