Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de industrieele statistiek is bevoegd zulk verlof ten allen tijde in te trekken als de gezondheid van liet algemeen of van hen, die daarin werkzaam zijn, het vordert.

•Alle families, personen, Jaarlijks te vernieuwen verlof, firma's of corporaties,

nu betrokken bij het vervaardigen van zulke goederen in zulk een huurkazerne of woonhuis of ander gebouw, moeten aanvraag doen om gezegd verlof op of voor i Juli 1902, en elk jaar daarna op denzelfden datum. Gezegd verlof moet op een zichtbare plaats in de kamer, of een van de kamers, waarop het betrekking heeft, opgehangen worden.

Ieder physiek persoon, firma of corporatie. Register, die een contract sluit voor het vervaardigen van een der artikelen, vermeld in deze section, of die een deel der grondstoffen uitgeeft, waarvan die artikelen of sommigen ervan gemaakt, of geheel of gedeeltelijk afgewerkt moeten worden, of die personen in dienst heeft in eenige huurkazerne of woonhuis of ander gebouw om de artikelen in deze section vermeld te maken, of geheel of gedeeltelijk af te werken, moet een geschreven register houden van de namen en adressen van alle personen, aan wie zulk werk is gegeven om gemaakt te worden of met wie zij een contract gesloten hebben om zulks te doen. Zulk register moet ter inspectie worden overgelegd en een afschrift daarvan moet verstrekt worden op het verzoek van het hoofd van het bureau voor de industrieele statistiek of een van zijn ambtenaren.

Sect. 241. 3). Het hoofd van Recht tot binnentreden het bureau voor de industrieele der werkplaatsen. statistiek, of zijn ambtenaar, of eenige inspecteur heeft de

3) vSection 241. Annuaire VI 1902 p. 632, Bulletin I 1902

Sluiten