is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleend worden, tenzij zulk huis is geïnspecteerd door den fabrieksinspecteur of een van zijn ambtenaren. Gezegd verlof kan door den fabrieksinspecteur ingetrokken worden, zoodra de openbare gezondheid of de gezondheid van hen, die in die werkplaatsen werkzaam zijn, dat vordert. Bovendien moeten overal waar goederen worden vervaardigd, veranderd, of hersteld de werkvertrekken voorzien zijn van voldoende licht, verwarming en ventilatie, zooals in deze section voorgeschreven. Het verlof moet omlijst en op een zichtbare plaats in de kamer of in een van de kamers, waarop het betrekking heeft, worden opgehangen. Ieder physiek persoon, firma, maatschappij (company) of corporatie (corporation), die een contract sluit voor het vervaardigen van een der artikelen in deze section vermeld of een deel der grondstoffen uitgeeft, waarvan de artikelen of sommige ervan gemaakt of geheel of gedeeltelijk afgewerkt moeten worden, moet alvorens het contract te sluiten voor het vervaardigen van een der gezegde artikelen, of de grondstoffen uit te geven, waarvan ze of sommigen ervan gemaakt moeten worden, eischen, dat zulk een contractant, persoon of personen gezegd verlof van den fabrieksinspecteur, als in deze section gevorderd, overlegt en moet een geschreven register Register, houden van de namen en adressen van alle personen, aan wie zulk een werk is gegeven om gemaakt te worden of met wie zij een contract gesloten hebben zulks te doen. Zulk register moet ter inspectie worden overgelegd en een afschrift daarvan moet verstrekt worden op het verzoek van den fabrieksinspecteur of een van zijn ambtenaren.

Niets in deze section mag zoo worden Vrijstellingen, uitgelegd, dat het eenige familie belet een naaister bij zich in dienst te hebben om artikelen te vervaardigen voor het eigen gebruik van zulke familie.