Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(article) ; en de commissaris van arbeid, zijn adjunct of eenig ambtenaar, aangesteld om de voorEtiket. schriften van dit artikel ten uitvoer te brengen, die bevindt, dat een van zulke artikelen gemaakt is op een wijze strijdig met de voorschriften van dit artikel, of die bevindt, dat de artikelen, hierin vermeld, gemaakt zijn onder onzindelijke of onhygiënische verhoudingen, moet daar zichtbaar een etiket aan bevestigen met de woorden: in huis vervaardigd (tenement made) of: vervaardigd onder onhygiënische verhoudingen, al naar het geval zich toedraagt, gedrukt met duidelijke letters op een kaart niet kleiner dan 2 inches in de lengte, en het is een onwettige handeling, zulke kaart te verwijderen, behalve indien dit geschiedt, met toestemming van den commissaris van arbeid of den ambtenaar op wiens aanwijzing zulk etiket was bevestigd.

Sect. 10098. Ieder physiek persoon, firma of Boete enz. corporatie, betrokken bij het vervaardigen of

den verkoop van de artikelen hierin vermeld, die schendt, of nalatig is te voldoen aan de voorschriften van dit artikel, wordt beschouwd als schuldig aan een misdrijf (misdemeanor) en wordt bij bewezen schuld gestraft met geldboete van ten minste 10 en ten hoogste 50 dollars, of met hechtenis (imprisonment) in de districtsgevangenis voor een tijd van ten hoogste 10 dagen of zoowel met boete als met hechtenis.

Sluiten