Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OHIO.

Bates' Annotated Statutes — Third Edition. 1).

Part II — Civil.

Section*43Ó4 —80. 2). Geen Productie in huurkazernes woonhuis of gebouw (dwelen woonhuizen. ling or building), of eenige

kamer of woning (room or apartment) ervan, in of communiceerend met eenige huurkazerne of woonhuis of ander gebouw (tenement or dweiling or other building) mag gebruikt worden, behalve door hen, die uitsluitend behooren tot de leden van de erin wonende familie voor het verrichten van werkzaamheden tot het maken van kleedingstukken van welken aard ook, of goederen bestemd om door mannen of vrouwen gedragen, of gebruikt te worden of dienend als sieraad, of voor het vervaardigen van sigaren, sigaretten of tabak, in welken vorm ook, wanneer zulke kleeding stukken of andere goederen bestemdjzijn om ten verkoop ten toon gesteld of verkocht te worden door den vervaardiger, en gros handelaar of en detail handelaar, om in den handel gebracht of en detail verkocht te worden, tenzij zulke kamer of woning in overeenstemming gebracht is met de eischen en regelingen als in deze wet (act) bepaald.

Sect. 4364 — 81. £). Inrichting van werkplaatsen. Elke zoodanige kamer

of woning, gebruikt ter zake als bovenbedoeld wordt beschouwd als een werk-

1) Section 4364—80 tot en met 4364—85. Labor Laws p. 1012—1013

2) Section 4364—80. Annuaire IV 1900 p. 895. Waarschijnlijk door een vergissing is deze wet in het Annuaire onder Wisconsin afgedrukt.

3) Section 4364—81. Annuaire IV 1900 p. 896. cf. 2)

Sluiten