Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PENNSYLVANIA.

Brightly's Digest, 1893 — 1903 (Page 825) *).

Section 1. *). Geen kamer Productie in huurkazernes of woning (room or apartcn woonhuizen. ment) in eenige huurkazer¬

ne of woonhuis (tenement or dweiling house) mag gebruikt worden voor het vervaardigen van jassen, vesten, broeken, kniebroeken, overjassen, vrouwenrokken, japonnen, mantels, hoeden, petten, bretels, tricot lijfjes, blousen,corsetten, ceintuurs, ondergoed, dassen, pelterijen, bonten belegsels, bonten kleedingstukken, hemden, gebreide goederen, beurzen, veeren, kunstbloemen, sigaretten, of sigaren, en geen

pliysiek persoon, firma

Verbod voor den ondernemer, of corporatie (corpora-

tion) mag iemand huren of in dienst hebben om te werken in eenige kamer, of woning, of in eenig gebouw of deelen van een gebouw om te maken, geheel of ten deele, een van de artikelen, vermeld in deze section, zonder eerst een schriftelijk verlof (permit) verkregen te hebben van den fabrieksVerlof. inspecteur of een van zijn adjuncten, vaststellend het maximum aantal personen, dat erin werkzaam mag zijn en vermeldend, dat het gebouw of deel van een gebouw, bestemd om gebruikt te worden voor zulk werk of beroep, volmaakt zindelijk, hygiënisch en geschikt is om gebruikt te woiden voor zulk werk of beroep. Zulk verlof mag niet verleend worden, tenzij een inspectie van zulk een huis is gehouden door den fabrieksinspecteur of een van zijn adjuncten. De fabrieksinspecteur is bevoegd zulk verlof ten allen tijde in te trekken,

Section 1—4. Labor Laws p. 1163—1164.

■') Section 1. Annuaire I 1897 p. 375.

Sluiten