Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigen van een van gezegde artikelen of goederen, wanneer die gemaakt moeten worden in eenige keuken, woon- of slaapkamer in eenige huurkazerne of woonhuis (tenement house or dweiling house), behalve wanneer

zij, die een contract Certificaat van de gezondheids- sluiten om een van commissie. de bovengenoemde

goederen of artikelen te maken of gedeeltelijk te maken, inwonende leden zijn van de familie, die in zulk een huurkazerne of woonhuis woont, waarin de gezegde artikelen of goederen gemaakt of gedeeltelijk gemaakt moeten worden, en wanneer zij aan de physieke persoon, firma of corporatie, betrokken bij de vervaardiging of verkoop van gezegde artikelen, en met wie een contract van welken aard ook te sluiten is, een certificaat verstrekt hebben van de gezondheidscommissie van de stad (city or town) , waarin zulk een huurkazerne of woonhuis is gelegen, inhoudende, dat in het huis geen infectie- of besmettelijke ziekte voorkomt; welk certificaat de gezondheidscommissie bevoegd is in te trekken, naar eisch van omstandigheden.

De term familie in deze section Definitie van familie, omvat alleen de ouders en hunne

kinderen, of de kinderen van

elk van beiden.

Sect. 15. ;) Geen phyVerbod voor den ondernemer, siek persoon, firma of

corporatie, betrokken bij de vervaardiging of verkoop van een der artikelen of goederen, opgesomd in section 14 van deze wet (act), mag een contract, van welken aard ook, sluiten met eenig physiek persoon, firma of corporatie voor het vervaardigen of gedeeltelijk vervaardigen van een van de gezegde artikelen of goederen in eenige werkplaats,

') Section 15. Annuaire X 1906 p. 613.

Sluiten