Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die geen deel uitmaakt van een huurkazerne of woonhuis b), tenzij de gezegde werkplaats geïnInspectie. specteerdis door den hoof d-f abrieksinspecteur of door een van zijn adjuncten en deze een gedrukt verlof (permit) heeft afgegeven aan Verlof, hem, ten wiens laste zulke werkplaats is, vermeldend, dat deze is in een zindelijke en veilige en hygienische toestand en vaststellend het maximum aantal personen, dat erin werkzaam mag zijn. Het verlof moet opgehangen worden en opgehangen blijven op een zichtbare plaats in zulk een werkplaats.

Evenwel is deze section niet toepasselijk Vrijstellingen, op eenige werkplaats, waar de bovengenoemde artikelen of goederen vervaardigd worden voor de onmiddellijke handel met het publiek (general trade) en bestemd zijn om verkocht en geleverd te worden in of op het huis en erf zelf, en die niet vervaardigd, of gedeeltelijk vervaardigd zijn volgens een contract met eenig physiek persoon, firma of corporatie, die zijn (haar) beroep maakt van het vervaardigen en verkoopen van de bovengenoemde artikelen.

Sect. 16. 6). Telkens wanVernietiging van het verlof, neer de hygienische toestanden van eenige werkplaats, als omschreven in section 15, gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van hen, die erin werkzaam zijn of van het publiek, moet de hoofd-fabrieksinspecteur of zijn adjunct, bovengenoemd verlof vernietigen en bevelen, dat de werkplaats buiten gebruik gesteld worde, totdat aan de voorschriften van deze

8) Het Annuaire l.c. geeft de in de wettekst staande woordea : ,,in any workshop, not part of a tenement or dwelling house", naar onze meening, onjuist weer met: , dans une maison a loyer ou d'habitation.

9) Section 16. Annuaire X 1906 p. 616.

Sluiten