Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen physiek persoon, Verbod voor den ondernemer firma of corporatie mag en handelaar. huren, in dienst hebben

of een contract sluiten met eenig lid van een familie of met eenig physiek persoon, firma of corporatie, die geen vergunning heeft om een der artikelen, in deze section genoemd, te vervaardigen, veranderen, herstellen of af te werken in eenige kamer of woning in eenige huurkazerne of woonhuis, of in eenige kamer of woning in een gebouw, gelegen achter een huurkazerne of woonhuis, zooals hierboven genoemd ; en geen physiek persoon, firma of corporatie mag goederen in deze section vermeld in ontvangst nemen, behandelen (handle) of transporteeren naar anderen, of verkoopen, in voorraad houden of ten verkoop ten toon stellen, tenzij die gemaakt zijn volgens de hygienische voorschriften en in overeenstemming met deze wet (act).

Deze wet mag eenig persoon of familie Vrijstellingen, niet beletten een kleermaker of naaister bij zich in dienst te hebben met het doel eenig kleedingstuk te maken, veranderen, herstellen of af te werken voor het eigen gebruik van zulk een persoon of familie.

Sect. 1636—72. s). TelBeroep, wanneer vergunning kens, wanneer de comingetrokken of geweigerd missaris van arbeid en wordt. de industrieele statistiek,

fabrieksinspecteur of adjunct-fabrieksinspecteur naar zijn beoordeeling een vergunning intrekt of weigert te verleenen aan eenig persoon of personen, vanwege de voor de gezondheid schadelijke of onhygiënische toestanden in of om de ruimte, waar een van de bovengenoemde goederen vervaardigd worden of zullen worden, kan de persoon of 3) Section 1636—72. Annuaire VI 1902 p. 713.

Sluiten