is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen de personen, die door zulke beslissing te kort gedaan zijn, in beroep gaan bij de gezondheidscommissie van de stad (city or town) of dorp, waarin gezegde vergunning was ingetrokken of geweigerd. De gezondheidscommissie moet, na een geschreven kennisgeving van het beroep ontvangen te hebben van den persoon of personen, die te kort gedaan zijn, onmiddellijk de toestanden en omgeving van de ruimte, waarin een van die goederen vervaardigd worden of zullen worden, zooals hierboven vermeld, nauwkeurig onderzoeken, en indien bevonden wordt, dat een vergunning kan verleend worden zonder de openbare gezondheid te benadeelen of in gevaar te brengen, dan moet van die bevinding onmiddellijk schriftelijk rapport gemaakt worden aan den commissaris van arbeid en de industrieele statistiek, die daarop zulk een vergunning moet verleenen.

Sect. 1636—73. 4). De Scheiding van werkvertrekken commissaris van arbeid en woonvertrekken. en de industrieele sta¬

tistiek, fabrieksinspecteur of adjunct-fabrieksinspecteur is bevoegd, wanneer hij dat noodzakelijk acht, te eischen, dat alle kamers of woningen, gebruikt ter zake van het daarin vervaardigen, veranderen, herstellen of afwerken van een van de bovengenoemde goederen of artikelen, zooals in section 1 (section 1636—71) vermeld, afgescheiden zijn van en geen deur, venster of andere opening hebben naar eenige woon- of slaapkamer of naar eenige huurkazerne of woonhuis, en dat geen zulke kamers of woningen ooit gebruikt worden om in te slapen en geen bed, slaapplaats of kookapparaat bevatten. Hij is verder bevoegd te eischen of voor te schrijven een aparte ingang van buiten naar de kamer of woning, waar het werk wordt verricht en indien zulk werk wordt verricht op de eerste verdieping of

4) Section 1636—73. Aunuaire VI 1902 p. 713.