Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven zijn om zoo vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt te worden of met wie zij een contract gesloten hebben om zulks te doen. Zulk een register is, wanneer daarom gevraagd wordt, onderworpen aan inspectie van den commissaris van arbeid en de industrieele statistiek, fabrieksinspecteur of adjunct-fabrieksinspecteur, en op zijn verzoek moet daarvan een afschrift verstrekt worden.

Section 1636—75. 6) Indien de Besmettelijke ziekten, commissaris van arbeid en de

industrieele statistiek, fabrieksinspecteur of adjunct-fabrieksinspecteur bevindt, dat infectie- of besmettelijke ziekten heerschen in een werkplaats, kamer of woning van een huurkazerne of woonhuis of van een gebouw daarachter gelegen, waarin een der artikelen in section 1 (section 1636—71) van deze wet omschreven, worden vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt of dat artikelen, daarin vervaardigd of waaraan men bezig is te werken, geïnfecteerd zijn, of dat goederen, daarin gebruikt, ongeschikt zijn voor het gebruik, moet hij daarvan rapport maken aan de plaatselijke gezondheidscommissie, en zulke commissie moet zulk een voorschrift uitvaardigen als de openbare gezondheid vordert. Zulk een commissie is bevoegd elk zulk geïnfecteerd artikel of artikelen, vervaardigd of waaraan men bezig is te werken, onder onzindelijke of onhygiënische verhoudingen, verbeurd te verklaren en te vernietigen.

Sect. 1636—76. De eigenaar De eigenaar enz. van het huurder of agent van een gebouw, aansprakelijk huurkazerne of woonhuis voor schending der voor- of van een gebouw, gelegen schriften dezer wet. achter een huurkazerne of

woonhuis, mag het gebruik

•) Section 1636—75. Annuaire VI 1902 p. 713.

Sluiten