Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Section 1636—101. 7) 8) Geen Ligging van sigaren- werkplaats of ruimte, waarin werkplaatsen. sigaren worden vervaardigd mag

beneden de rez-de-chaussée gelegen zijn.

Sect. 1636—102. 9) Ieder Oppervlakte, vereischt voor werkman in eenige werkiederen arbeider. plaats of ruimte, waarin sigaren wrorden vervaardigd, moet, terwijl hij bezig is te werken, de beschikking hebben over een oppervlakte van 20 vierkante voeten, zonder belemmeringen tot aan de zoldering.

Sect. 1636—103. 10) Iedere kamer, Licht en lucht, waarin sigaren worden vervaardigd, moet tenminste 700 kubieke voet lucht bevatten. Nergens mag de kamer lager zijn dan 8 voet, van de vloer tot de zoldering, geen raam mag minder dan 12 vierkante voeten oppervlakte hebben, en de totaal oppervlakte der vensters mag niet minder zijn dan 12% van de oppervlakte van de vloer van zulk een kamer.

Sect. 1636—104. n) Iedere kamer, waarin Ventilatie, sigaren worden vervaardigd, moet, terwijl er gewerkt wordt, zoo geventileerd worden, dat de atmosfeer niet verontreinigd wordt en schadelijk voor de gezondheid van de erin werkzame personen, en de kamer moet, waar ook maar dat noodzakelijk is, door middel van luchtkokers of andere ventilatiemiddelen, zoo veranderd worden, dat alle gassen, stof en andere verontreinigingen, die ontstaan bij het vervaardigen van sigaren, onschadelijk worden. Alle

") Section 1636—101 tot en met 1636—109. Labor Laws p. 1424.

») Section 1636—101. Annuaire IV 1900 p. 891.

") Section 1636—102. Annuaire IV 1900 p. 891.

1») Section 1636—103. Annuaire IV 1900 p. 891.

ii) Section 1636—104. Annuaire IV 1900 p. 892.

Sluiten