Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PART VIII. LOONRADEN.

Dl VISION I.

78. 7) i. De Gouverneur moet loonBenoeming van raden benoemen voor de volgende loonraden. bewerkingen, bedrijven, beroepen, bezigheden of ambachten :

a. het klaarmaken en vervaardigen van kleedingstukken ;

b. het klaarmaken en vervaardigen van meubelen ; e. het klaarmaken en vervaardigen van schoorsteenplaten (overmantels) en houten schoorsteenmantels (geen houten schoorsteenmantels, die geschilderd worden, zooals gewoonlijk in houtzagerijen vervaardigd worden);

d. het klaarmaken en vervaardigen van matrassen en beddegoed ;

e. het bereiden en bakken van brood en klein goed;

f. van banketbakker ;

g. van slager en verkooper van vleesch, en bereider en verkooper van gehakt vleesch ;

h. van steenbakker ;

i. van koetsiers van rolwagens, karren, sleeperskarren en vrachtrijderswagens ;

j. landbouwwerktuigen- en gereedschappen-makers; k. drukkers, boekbinders, papierliniëerders en-snijders; 1. borstelmakers ;

m. timmerlieden en meubelmakers ;

n. kuipers;

o. kappers ;

p. wasscherijen ;

q. schilders en decorateurs ;

r. arbeiders, werkzaam met gegalvaniseerd ijzer bij het bouwen van huizen, loodgieters en gasfitters ;

s. zadelmakers (saddlers and harnessmakers), met inbegrip van vervaardigers van halsters en teugels en

') 78—140. Annuaire XI 1907 p. 540—573.

Sluiten