Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. den hoofdinspecteur toezenden een afschrift van zulk een register van boeten op zulke tijdstippenen in zulk een vorm als zal worden voorgeschreven.

Boete: een pond sterling voor eiken dag, gedurende welken aan een van de voorschriften dezer section niet wordt voldaan.

DIVISION III.

82. i. De eene helft van de Wijze van benoeming, leden-vertegenwoordigers van

iederen Raad zullen benoemd worden als vertegenwoordigers der werkgevers, de andere helft als vertegenwoordigers der arbeiders.

2. Als een Raad uitsluitend benoemd wordt voor mannen- en jongensbovenkleeding, moeten de vertegenwoordigers der werkgevers bestaan uit 3 vertegenwoordigers der vervaardigers van confectie- en twee van vervaardigers van maatwerk.

> De vertegenwoordigers der werkgevers moeten zijn of geweest zijn bona fide en daadwerkelijke werkgevers, belanghebbende of besturende experts, betrokken bij de bewerking, het bedrijf, beroep, de bezigheid of het ambacht, of de groep of onderdeel daarvan, waarvoor de Raad benoemd zal worden.

4. De vertegenwoordigers der arbeiders moeten zijn of geweest zijn bona fide en daadwerkelijke arbeiders in zulk een bewerking, bedrijf, beroep, bezigheid of ambacht, of groep of onderdeel daarvan .

83. Een lid kan na het verstrijken van zijn zittingstijd

worden herbenoemd.

84. De Minister moet in de Gazette publiceeren een

kennisgeving, welke moet:

I. opsommen de bewerking, het bedrijf, beroep, de bezigheid of het ambacht, of de groep of onderdeel daarvan, waarvoor zulk een Raad zal worden benoemd , en

II. een datum vaststellen op of voor welken iedere

Sluiten