Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden binnen 21 dagen 11a den datum van de publicatie van zulke voordrachten.

4. De Gouverneur moet de aldus gekozen personen benoemen.

5. Wanneer de vertegenwoordigers van werkgevers en arbeiders benoemd zijn, moet de Gouverneur zulke benoeming in de Gazette publiceeren.

DIVISION IV.

86. Iedere Raad, voortaan Algemeene bepalingen over benoemd :

de inrichting der raden. a. bestaat uit niet minder

dan 4 en niet meer dan 10 leden-vertegenwoordigers en een voorzitter ; en

b. wordt benoemd voor een tijdperk van 3 jaren, te rekenen van den datum der benoeming van den voorzitter.

87. 1. De meerderheid der leden-vertegenwoordigers van eiken Raad moet, alvorens eenige bevoegdheid uit te oefenen hun bij deze wet verleend, schriftelijk een persoon (die geen lid mag zijn) voordragen als voorzitter van zulk een Raad, en zulk een persoon wordt door den Gouverneur tot dit ambt benoemd.

2. Voor het geval zulk een voordracht niet gedaan is binnen 28 dagen na de benoeming van zulk een Raad, is de Gouverneur bevoegd een gesalariëerd magistraat tot voorzitter te benoemen, totdat een voorzitter door gezegde Raad zal zijn voorgedragen.

3. Voor het geval een vacature in het ambt van voorzitter van eenigen Raad ontstaat, moet zulk een vacature op bovenvermelde wijze worden vervuld.

4. De voorzitter wordt beschouwd als lid van den Raad en de Gouverneur publiceert zijn benoeming in de Gazette.

88. De bevoegdheden van een Raad kunnen door de

Sluiten