Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderheid der leden in een vergadering aanwezig, worden uitgeoefend.

89. De Gouverneur is bevoegd, bij besluit in de Gazette gepubliceerd, een lid te ontslaan.

90. Een lid kan zijn ontslag nemen in een onderteekend schrijven gericht en gezonden aan den Minister.

91. i. De Gouverneur is bevoegd een persoon te benoemen ter vervulling eener vacature ontstaan door overlijden, bedanken of ontslag van een lid of door een gerechtelijke beslissing, overeenkomstig section 147. Indien evenwel binnen 14 dagen na het ontstaan van zulk een vacature de meerderheid der vertegenwoordigers in den Raad van de werkgevers of van de arbeiders, al naar het geval zich voordoet, een persoon voordragen om benoemd te worden, ter vervulling der vacature, dan benoemt de Gouverneur de aldus voorgedragen persoon.

2. Niemand mag aldus worden benoemd, tenzij voor voordracht in aanmerking komend, overeenkomstig section 82.

3. De zittingstijd van een aldus benoemd lid is beperkt tot de rest van den zittingstijd, waarvoor zulk een Raad is benoemd.

4. Een aldus benoemd persoon wordt beschouwd als te zijn gekozen door de werkgevers of de arbeiders, al naar het geval zich voordoet.

92. Gedurende een vacature in een Raad (behalve bij vacature in het ambt van voorzitter) zijn de overige leden bevoegd, tenzij een lid bezwaar maakt, te handelen alsof er geen vacature bestond.

DIVISION V.

93. Iedere raad, voor Doel en verplichtingen van de zoover het betreft de Raden. Minimum-loon. bijzondere bewerking,

bedrijf, beroep, bezigheid of ambacht, of groep of onderdeel daarvan, waarvoor hij benoemd is :

Sluiten