Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een Raad vastgesteld loon van toepassing is, moet zijn werkgever hem betalen in verband met den tijd, besteed aan elke categorie van werk, naar het door den Raad daarvoor vastgestelde loon.

2. Wanneer een arbeider gedurende een deel van een dag werkzaam is met werk, waarvoor een Raad tijdloon heeft vastgesteld, moet zijn werkgever hem naar zulk een loon betalen voor al het werk, door hem gedurende zulk een dag voor zulk een werkgever verricht.

Boete: 10 pond sterling.

118. De wijziging, schorsing of ongeldig verklaring van een loonbepaling zal geen invloed hebben op :

a. wettige maatregelen, vroeger genomen in verband met zulk een loonbepaling ; of

b. rechten, bestaande ten tijde van zulk een wijziging, schorsing, of ongeldig-verklaring.

119. Voor het geval:

a. een Raad stukloonen vastgesteld heeft; en

b. zulk een Raad in de beschrijving van zulk werk verschillende bewerkingen heeft opgenoemd; en

c. eenige zulke bewerking is weggelaten met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van den werkgever ;

dan zal zulk een weglaten geen invloed hebben op de loonen te betalen voor zulk werk, maar zullen deze loonen, tenzij anders in zulk een loonbepaling bepaald, zijn de loonen vastgesteld voor het beschreven werk in zijn geheel.

120. W anneer een Raad tijdloonen heeft vastgesteld, en geen stukloonen door den Raad zijn bepaald of door den werkgever vastgesteld, overeenkomstig section 102:

a. mag geen werkgever, direct of indirect, stukloonen betalen, of machtiging of toestemming verleenen, dat stukloonen betaald worden; en

b. moeten aan iederen arbeider zulke tijdloonen

Sluiten