Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEW-SOUTH-WALES.

Aangezien de Factories and Sliops Act, 1896 niet te onzer beschikking was, konden wij niet nagaan, of deze bepalingen betreffende de huisindustrie inhoudt.

De Minimum Wage Act, 1908 bepaalt in section 4 x), dat geen weekloon, ongea ht het met overwerk verdiende, lager mag zijn dan 4 shilling. De werkgever wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 2 pond sterling, wanneer hij laat werken voor een loon beneden dit minimum.

De Industrial Disputes Act, 1908 2) stelt Raden in, die zoowel de functie hebben geschillen tusschen arbeiders en werkgevers tot een einde te brengen als een bevoegdheid, overeenkomende met die van de Bijzondere Raden van Victoria. Aangezien deze beide functies niet afgescheiden van elkaar in deze wet behandeld worden, zou het zeer bezwaarlijk zijn de regeling der Loonraden afzondei lijk op te nemen. Daar geen belangrijke afwijkingen van de werkwijze der Loonraden in de andere australische staten, welke in deze uitgave uitvoerig zijn opgenomen, te constateeren vielen, hebben wij er dan ook maar van afgezien deze wet te vertalen,

>) 4. Bulletin VIII 1909 p. 19.

2) Bulletin VII 1908 p. XCIX en 315 vgg.

Sluiten