Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat aan ieder kleedingstuk of ander voorwerp, waaraan op deze wijze arbeid verricht is, een etiket, volgens voorgeschreven model, bevestigd wordt. Indien hij aan dit voorschrift niet voldoet, vervalt hij in een geldboete van ten hoogste i pond sterling voor elk voorwerf), met betrekking waartoe een overtreding begaan is.

c. Hij, die deswetende een Ontbreken of verwijderen dergelijk voorwerp, waaraan van het etiket. het voorgeschreven etiket

niet bevestigd is, verkoopt of ten verkoop ten toon stelt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 10 pond sterling.

d. Hij, die opzettelijk vóór den verkoop het voorgeschreven etiket van een dergelijk voorwerp verwijdert, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 20 pond sterling.

e. Wanneer hij, aan Verbod van onder-uitbesteding, wie werk als bovengenoemd is uitbesteed of

uitgegeven (let or given out) :

I. direct of indirect het v^erk of een deel ervan als stukwerk of anders onder-uitbesteedt; of

II. het werk of een deel ervan elders dan in zijn eigen vertrekken en in eigen persoon of met zijn eigen arbeiders, aan wie hij zelf daarvoor loon betaalt, verricht, maakt hij zich schuldig aan overtreding der wet en vervalt in een geldboete van ten hoogste 10 pond sterling voor iedere dergelijke overtreding ;

f. Wanneer de fabrieksleider, die het werk uitgeeft, deswetende, veroorlooft of toestaat, dat zulk een overtreding begaan wordt, vervalt hij in een geldboete van ten hoogste 50 pond sterling.

g. Bij gerechtelijke vervolging van den fabrieksleider op grond van deze section wordt verondersteld, dat feiten, die bekend zijn aan zijn beambten of agenten, aan hem zelf bekend zijn geweest.

Sluiten