Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn arbeid volgens overeenkomst ; de betaling moet minstens 5 shilling per week gedurende het eerste jaar der werkzaamheid in het bedrijf bedragen, 8 shilling per week gedurende het tweede jaar, 11 shilling per week gedurende het derde jaar, enz. met een opslag van 3 shilling per week voor ieder verder jaar der werkzaamheid in hetzelfde bedrijf tot een loon van 20 shilling per week bereikt is, en vervolgens steeds minstens 20 shilling.

b. Deze loonbepalingen gelden ongeacht het met overwerk verdiende loon, hoe dan ook.

[Deze section geeft verder voorschriften omtrent de wijze der loonuitbetaling, omtrent de middelen te weinig betaald loon op te vorderen, enz.]

[33 bepaalt nagenoeg hetzelfde als section 45 A van de Factories and Shops Act. Amendment Act of 1908 van Queensland r').]

6) Zie blz. 165.

Sluiten