Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of den verkoop, ooit gebruikt worden als slaapplaats, noch mag daartoe verlof gegeven worden. Ter zake van deze section wordt de geheele ruimte op iedere verdieping van elk gebouw, die niet door een duurzame en deugdelijke muur of wand, reikend van de vloer tot de zoldering, afgescheiden is, beschouwd als te vormen een enkele en ondeelbare kamer of ruimte, niettegenstaande ken teekenen van het tegendeel.

2. Iemand, die gebruikt of toestaat, dat een kamer of ruimte gebruikt wordt op een wijze strijdig met deze section, is, bij bewezen schuld, strafbaar met geldboete voor de eerste overtreding van ten hoogste 2 pond sterling en voor iedere volgende overtreding van ten minste 1 pond sterling en ten hoogste 5 pond sterling.

PART IX. BIJZONDERE RADEN.

DIVISION I.

75.1) 1. Ten einde te beDoel der bijzondere Raden, palen welke minimum-

loonen (lowest prices or rates) betaald mogen worden aan eenig persoon of personen of groepen van personen, werkzaam binnen of buiten een fabriek of werkplaats :

met het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of vervaardigen van bijzondere artikelen van boven- of onderkleeding of van meubileering ; of met brood bereiden of bakken ; of bij eenige bewerking, bedrijf of beroep gewoonlijk of veelvuldig uitgeoefend in een fabriek of werkplaats ; of bij de bewerking, het bedrijf of beroep van een slager of verkooper van vleesch, of bereider of verkooper van gehakt vleesch,

is de Gouverneur (Governor in Council) bevoegd, als

') 75. Bulletin li. II 1907 p. 63, Bulletin VI 1907 p. 179, Anniiaire IX 1905 p. 340.

Sluiten