Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem datnoodig dunkt, van tijd tot tijd een Bijzonderen Raad te benoemen, bestaande uit niet minder dan 4 en niet meer dan 10 leden en een voorzitter en is hij bevoegd ten allen tijde eenig lid van den Bijzonderen Raad te ontslaan.

2. Bij het vaststelVaststelling der minimum-loonen. len van zulke mini-

mum-loonen moet de Bijzondere Raad in aanmerking nemen den aard, soort en klasse van het werk en de wijze, waarop het werk verricht moet worden en den leeftijd en de sexe der arbeiders en al het andere, dat nog voorgeschreven zal worden.

3. Behalve voor zoover het betreft eenig bedrijf of beroep, dat op 1 October ] 896 viel onder de voorschriften van de Factories and Shops Acts aangaande de Bijzondere Raden, mag geen Bijzondere Raad benoemd worden, tenzij een besluit genomen is door beide Huizen van het Parlement, inhoudend dat het raadzaam is zulk een Bijzondere Raad te benoemen.

7. *) (Factories and Shops Act, 1907) 1. In subsection 1 van section 75 van de Factories and Shops Act 1905

a. moeten de woorden : „werkzaam binnen of buiten een fabriek of werkplaats" alleen zoover het betreft eenige bewerking, bedrijf, beroep of bezigheid, behalve „verkoopers van gehakt vleesch", vermeld in paragraaf b van section 7 van de Factories and Shops Act, 1907 vervangen worden door de woorden : ,,waar dan ook werkzaam" ; en

b. na de woorden : „verkooper van gehakt vleesch" worden de volgende woorden toegevoegd :

„of in eenig beroep, welk ook, gewoonlijk of veelvuldig uitgeoefend in een winkel; of

„in het beroep van vracht- of personen-vervoer, of „behulpzaam bij vracht-of personen-vervoer, hetzij dat

') 7—8. Annuaire XI 1907 p. 608, 609, Bulletin VIII 1909

p- 132-

Sluiten