Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of personen of groepen van personen, werkzaam met het herstellen van :

a. artikelen van boven- of onderkleeding of van meubileering, met betrekking waartoe zulk een Raad bevoegd is een loonbepaling te maken ; of

b. artikelen, die vallen onder de loonbepaling van een Bijzonderen Raad voor eenige bewerking, bedrijf of beroep.

DIVISION II—III.

[76—82 *) (gewijzigd door section 9 en 10 2) van de Factories and Shops Act, 1907) geven voorschriften over de wijze van benoeming en verkiezing3) van de leden en den voorzitter van een Bijzonderen Raad, in hoofd zaak overeenstemmend met wat daaromtrent bepaald is in section 82—92 van de Factories Act, 1907 van South-Australia. 4) ]

DIVISION IV.

[83 5) gaf voorschriften omtrent de vaststelling der loonen, nagenoeg gelijkluidend met section 95 I en II en 96 van de Factories Act, 1907 van South-Australia 6) Deze section is evenwel ingetrokken door section 11 ') van de Factories and Shops Act, 1907, zoodat de Bijzondere Raden niet langer gehouden zijn bij de bepaling der minimum-loonen rekening te houden met de gemiddelde

1) 70—82. Bulletin E. II 1907 p. 64, Bulletin VI 1907 p. 179, Annuaire IX 1905 p. 340.

2) g—IO, Annuaire XI 1907 p, 610, 611, Bulletin VIII 1909

p. 132. _ .

3) Zie voor de wijze van verkiezing : Regulations under the Factories and Shops Acts. Chapter I. (Bulletin E. II 1907 p. 90. Bulletin VI 1907 p. 211.)

*) Zie blz. 118—121.

&) 83. Bulletin E. II 1907 p. 65, Bulletin VI 1907 p. 181, Annuaire IX 1905 p. 342.

•) Zie blz. 123.

') 11. Annuaire XI 1907 p. 610, 611, Bulletin \ III 1909 p. 133

Sluiten