Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loonen door goed bekend staande werkgevers aan hun arbeiders betaald. x) ]

[84—86 2) zijn nagenoeg gelijkluidend met section 88, 92 en 98 van de Faetories Act, 1907 van SouthAustralia. 3)]

87.4) 1. Voor zoover Vaststelling der minimum-loonen. het betreft artikelen

of een bewerking, bedrijf of beroep, met betrekking waartoe een Bijzondere Raad is benoemd, moet zulk een Bijzondere Raad de minimum-loonen (lowest prices or rates of payment) bepalen, die betaald moeten worden aan eenig persoon of personen of groepen van personen, werkzaam in zulk een bewerking, bedrijf of beroep, of met het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of vervaardigen van zulke artikelen als door zulk een Bijzonderen Raad zijn omschreven.

2. Zulke loonen kunnen vastgesteld worden als stukloonen (piecework prices or rates) of als tijdloonen (wages prices or rates) of op beide wijzen, naar het oordeel van den Bijzonderen Raad. Evenwel moet voor het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of vervaardigen van a ti el n van boven- of onderkleeding buiten een fabriek of werkplaats alleen stukloon worden vastgesteld. Ook moet de Raad, op verzoek van hem, die aan het hoofd staat van een fabriek of werkplaats of winkel of lokaal (place) een tijdloon vaststellen voor werk, verricht door personen, die werkzaam zijn aan een machine, in zulk een fabriek of werkplaats of winkel of lokaal in gebruik.

88. Niettegenstaande eenige bepaling dezer wet moet het loon, vast te stellen door eenigen Bijzonderen Raad voor het geheel of gedeeltelijk klaarmaken of vervaardi-

') Bulletin VIII 1909 p. IV.

2) 84—86. Bulletin Iv II 1907 p. 65, Bulletin VI 1907 p. 181. Annuaire XI 1905 p. 343.

3) Zie blz. 120.121,124.

4) 87—90. Bulletin K II igoyp. 66, Bulletin VI 1907 p. 182, Annuaire IX 1905 p. 343.

Sluiten