Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorige subsection, zal geacht worden schuldig te zijn aan een overtreding van de voorschriften van dit Part.

4. Wordt iemand vervolgd wegens een overtreding van de voorschriften van de vorige twee subsections dezer section,dan rust de bewijslast, dat eenig stukloon, vastgesteld of betaald door zulk een persoon in overeenstemming is met de voorschriften dezer subsections in alle gevallen op den verweerder.

DIVISION VII.

[99 x) en section 15 2) van de Factories and Shops Act, 1907 geven bepalingen aangaande een vergunning voor oude, langzame en gebrekkige arbeiders om tegen een lager loon te werken, dan hetwelk door den Raad is vastgesteld.]

DIVISION VIII.

100. 3) Eenig loon, bepaald Publicatie en toepassing dooreenigen Bijzonderen Raad der loonbepalingen. is van af een datum (niet binnen 30 dagen na zulk een loonbepaling), door zulk een Raad vastgesteld, van kracht en blijft van kracht, totdat het door een loonbepaling van zulk een Bijzonderen Raad gewijzigd wordt, maar zulk een loonbepaling kan ten allen tijde door het Hof van appel in nijverheidszaken (Court of Industrial Appeals) worden gewijzigd of ingetrokken.

101. 1. De loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad moet onderteekend worden door den Voorzitter ervan, en gepubliceerd in de „Government Gazette" en is van toepassing op iedere stad (city or town) en ook op een

1) 99. Bulletin E. II 1907 p. 68, Bulletin VI 1907 p. 184, Annuaire IX 1905 p. 346.

2) 15. Annuaire XI 1907 p. 610, 611, Bulletin VIII 1909 P- J33-

3) 100—102. Bulletin E. II 1907 p. 68, Bulletin VI 1907 p 185, Annuaire IX 1905 p. 347.

Sluiten