Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente (borough), waarop de loonbepaling uitdrukkelijk door den Gouverneur van toepassing is verklaard, door een kennisgeving in de „Government Gazette" gepubliceerd.

2. Behoudens voor zoover eenige bepaling van een Bij zonderen Raad vóór het in werking treden van de Factories and Shops Continuance Act, 1902 van toepassing is verklaard op eenig graafschap (shire) of deel van een graafschap en behoudens hetgeen hierna voorgeschreven is, is geen loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad van toepassing op eenig graafschap of deel van een graafschap.

3. a. Een loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad kan van toepassing verklaard worden door een besluit van den Gouverneur, op eenig deel van een graafschap, als dit deel binnen 10 mijlen van eenige stad ligt.

b. Een loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad kan van toepassing verklaard worden door een besluit van den Gouverneur op eenig deel van een graafschap, dat meer dan 10 mijlen van eenige stad ligt, wanneer de raad van zulk een graafschap tot den Gouverneur het verzoek richt zulk een loonbepaling van toepassing te verklaren.

c. Ieder besluit van den Gouverneur, overeenkomstig deze section genomen, moet gepubliceerd worden in de „Government Gazette" en iedere loonbepaling daarbij van toepassing verklaard op eenig deel van een graafschap heeft volle kracht en geldigheid binnen zulk een deel.

4. Als de loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad uitdrukkelijk van toepassing is verklaard door den Gouverneur op eenige gemeente of graafschap, of deel van een graafschap, dan is een wijziging van zulk een loonbepaling, te eeniger tijd door zulk een Bijzonderen Raad of het Hof van appel in nijverheidszaken gemaakt ook van toepassing op zulk een gemeente of graafschap of deel van een graafschap.

Sluiten