Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raad, voortvloeiend uit de Factories and Shops Acts, uit te breiden, zoodat zulk een Raad bevoegd is de minimum-loonen vast te stellen voor eenig artikel, of voor een bewerking, bedrijf of beroep of deel van zulk een bewerking, bedrijf of beroep, dat naar het oordeel van den Gouverneur van dezelfde of overeenkomstige groep of aard is, als dat, waarvoor zulk een Raad werd benoemd; en zulk een Raad heeft, wat betreft de artikelen, de bewerking, het bedrijf of beroep, vermeld in het besluit tot uitbreiding van zijn geza; alle bevoegdheden, die een Bijzonderen Raad door de Factories and Shops Acts zijn verleend.

2. Een exemplaar van de „Government Gazette", behelzende een besluit, dat aldus het gezag van een Bijzonderen Raad uitbreidt is afdoende bewijs voor het bestaan van zulk een besluit en zulk een besluit kan niet aangevochten of betwist worden voor eenig gerechtshof, welk ook.

DIVISION XI.

105. 1) 1. Niettegenstaande eenige Schorsing van een bepaling dezer wet, is de Gouverloonbepaling. neur bevoegd, ten allen tijde, voor zulk een tijdsduur als hem dat noodig dunkt, evenwel niet langer dan 6 maanden in het geheel, bij besluit gepubliceerd in de „Government Gazette" de werking van de loonbepaling van eenigen Bijzonderen Raad te schorsen. Wanneer de werking van eenige loonbepaling (hetzij die gepubliceerd is in de „Government Gazette" of niet) aldus geschorst is, is het de plicht van zulk een Bijzonderen Raad onverwijld betreffende zulk een loonbepaling getuigen te hooren, toe te laten (receive) en te ondervragen, en daarop is zulk een Bijzondere Raad bevoegd óf de gezegde loon-

1) 105. Bulletin E. II 1907 p. 70, Bulletin VI 1907 p. 187, Annuaire IX 1905 p. 348.

Sluiten