Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaling te handhaven óf daarin zulke wijzigingen aan te brengen, als zulk een Raad geschikt voorkomt.

2. Voor het geval zulk een Bij zonderen Raad eenige zulke wijzigingen aanbrengt, moet zulk een loonbepaling zooals die gewijzigd is, onverwijld gepubliceerd worden in de ,,Government Gazette" en in alle opzichten beschouwd en geacht worden de loonbepaling van zulk een Bijzonderen Raad te zijn, en is vanaf zulk een datum, als vastgesteld wordt in zulk een gewijzigde loonbepaling, van toepassing op iedere stad en ook op een gemeente of graafschap of deel van een graafschap, waarop zulk een loonbepaling uitdrukkelijk door den Gouverneur van toepassing is verklaard door een kennisgeving in de „Government Gazette" gepubliceerd; en de geschorste loonbepaling, zal daarop niet verder van kracht zijn of uitwerking hebben.

3. Voor het geval zulk een Bijzondere Raad den Minister kennis geeft dat zulk een Raad zijn loonbepaling zonder wijziging handhaaft, moet zulk een schorsing van de werking van zulk een loonbepaling bij een besluit, gepubliceerd in de,,Government Gazette", opgeheven worden op een datum, hoogstens 14 dagen later, als in zulk een besluit vastgesteld wordt.

DIVISION XII.

106.*) In dit Part omvat de uitAlgemeene voorschriften, drukking,,boven-ofonderklee-

ding" ook laarzen en schoenen.

(107 -) ensection 15:') van de Factories and vShops Act, 1905 N° 2 zijn nagenoeg gelijkluidend met section 117 van de Factories Act, 1907 van South-Australia. 4) ]

') 106. Bulletin E. II 1907 p. 70, Bulletin VI 1907 p. 187, Annuaire IX 1905 p. 349.

!) 107. Bulletin E. II 1907 p. 70, Bulletin VI 1907 p. 187, Annuaire IX 1905 p. 349.

3) 15. Bulletin E. II 1907 p. 70, Bulletin VI 1907 p. 187, Annuaire IX 1905 p. 372.

4) Zie blz. 127.

Sluiten