Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook, aan zulk een persoon het aldus bepaalde loon en zulk een persoon is bevoegd, binnen 12 maanden vanaf het tijdstip, dat hem het geld toekwam, een proces aanhangig te maken bij eenig hof, tot rechtspraak bevoegd, ten einde van den werkgever op te vorderen het volle bedrag of eventueel saldo, hem verschuldigd overeenkomstig de loonbepaling, niettegenstaande het alreeds betaald zijn van kleiner bedragen of eenige uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming in of overeenkomst tot het tegendeel.

[115 l) schaft de Bijzondere Raden benoemd voor de in werking treding dezer wet, betreffende de wagenmakerij enz. af en stelt de door die Raden gemaakte loonbepalingen buiten werking.]

[116 2) verklaarde de loonbepalingen van den Bijzonderen Raad in het blikslagersbedrijf niet toepasselijk op het maken van bussen voor jams, vruchten of groenten enz. Deze sectionis evenwel ingetrokken door section 13:l) van de Factories and Shops Act, 1907.]

Dl VISION XIII.

[117 en 118 4) geven procesreclitregels, volgens welke de geldigheid of wettigheid van een loonbepaling kan worden aangetast.]

Dl VISION XIV.

[119 bepaalt de boeten voor overtreding der voorschriften van dit Part. Het maximum — 100 pond sterling — kan bij een derde overtreding worden opgelegd.]

') 115. Bulletin E. II 1907 p. 71, Bulletin VI 1907 p. 189, Annuaire IX 1905 p. 350.

2) 116. Bulletin E. II 1907 p. 72, Bulletin VI 1907 p. 189, Annuaire IX 1905 p. 350.

3) 13. Annuaire XI 1907 p. 610, 611, Bulletin VIII 1909 p. 133-

«) 117—119. Bulletin E. II 1907 p. 72, Bulletin VI 1907 p. 189, Annuaire IX 1905 p. 351.

Sluiten