Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QUEENSLAND.

The Factories and Shops Act of 1900,

gewijzigd door The Factories and Shops Act Amendment Act of 1908 1).

Deze wet zegt in de definitie van fabriek (Part I section 4) o. a. :

„Factory" omvat:

„1. Gebouwen, lokalen of plaatsen, waarin, of in „communicatie waarmee, twee of meer personen, hem die aan het hoofd staat „meegerekend, direct of indirect in een beroep „werkzaam zijn waren of voor den handelof in verband „met den handel of voor den verkoop klaarmaken, belwerken, behandelen of vervaardigen, mede daaronder „begrepen bakkerijen en wasscherijen ;

„2. gebouwen, lokalen of plaatsen, waarin e e n o f „meerdere personen van chineesche „of andere aziatische afkomst aldus werk„zaam zijn.

„De uitdrukking: „Factor}'" omvat echter niet:

„gebouwen, lokalen of plaatsen, waarin per„sonen inhuisindustrie werkzaam zij n, „d.w.z. in ruimten, die als woonvertrekken gebruikt „worden of in aangrenzende gebouwen, die voor de huishouding ingericht zijn en waarin geen stoomvermogen , ,of andere mechanische kracht voor het daar verricht ,.wordende productieproces gebruikt wordt, en waar „de erin werkzame personen uitsluitend leden zijnvan dezelfde familie.

1) Bulletin VIII 1909 p. 263.

Sluiten