Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PART VII.

45. 1. x) (gewijzigd door Algemeen minimum-loon. seetion 12 van de Factories

and Shops Act Amendment Act of 1908) Ieder persoon, die in eenige functie, welke ook, in een fabriek of winkel werkzaam is, heeft aanspraak op betaling van zijn arbeid van de ïkant van den fabrieksleider volgens het overeengekomen loon. Dit loon moet

a. voor personen jonger dan 21 jaar gedurende het eerste jaar hunner werkzaamheid minstens 5 shilling per week bedragen, met een jaarlijksche verhooging van minstens 2 shilling en 6 pence per week voor elk der 6 volgende jaren hunner werkzaamheid in hetzelfde bedrijf ;

b. voor personen ouder dan 21 jaar, die in eenige functie, welke ook, in een of verschillende fabrieken of in een of verschillende winkels in den loop van minstens 4 jaren (onverschillig of deze werkzaamheid onderbroken is of niet) werkzaam geweest zijn, minstens 15 shilling per week voor het eerste jaar en 17 shilling en 6 pence per week voor de volgende jaren bedragen.

Dit weekloon moet voldaan worden in wettig betaalmiddel en onder geen omstandigheden of voorwendsels noch door listen, van welken aard ook, mag daarop iets in mindering gebracht worden, zoodat het loonbedrag onder de in het bovenstaande voor iederen arbeider voorgeschreven som daalt.

2.2) Hij die zonder schriftelijke toestemming van den inspecteur, direct of indirect, of onder een voorwendsel of door een list voor het in dienst nemen of te werk stellen van een jeugdigen arbeider of een vrouw jonger dan 21 jaar voor het klaar maken, bewerken,

i) 45.1. Bulletin VIII 1909 p. 248.

•i) 45.2. Bulletin VIII 1909 p. 248, Annuaire IV 1900 p. G59.

Sluiten