Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandelen of vervaardigen vanboven- of onderkleeding, mede laarzen en schoenen daaronder begrepen, een vergoeding, premie of gratificatie van iemand krijgt of iemand aanspoort of hem toestaat een andere persoon zulk een vergoeding, premie of gratificatie te betalen of te geven, vervalt in een geldboete van hoogstens 10 pond sterling.

45 A.1) (ingevoegd door seetion 13 van de Factories and Shops Act Amendment Act of 1908) 1. De fabrieksleider moet ieder persoon, die zijn werkzaamheid in de fabriek of den winkel beeindigt.op zijn verzoek een onderteekend getuigschrift in den voorgeschreven vorm afgeven, waarin nauwkeurig de duur is aangegeven gedurende welke deze persoon werkzaam geweest is.

2. Deze persoon mag voor den tijd zijner werkzaamheid na 1 Januari 1909 in andere fabrieken of winkels dan de fabriek of de winkel, waar hij werkzaam is, alleen dan een verhooging van zijn loon op grond van de voorgaande seetion verlangen, wanneer hij den leider van de fabriek of den winkel, waar hij werkzaam is, een getuigschrift, eventueel getuigschriften, over de betreffende werkzaamheid kan overleggen.

3. De fabrieksleider moet in den voorgeschreven vorm over den duur van de één- of meermalige werkzaamheid van iedere door hem te werk gestelde persoon een register houden.

4. Wanneer de fabrieksleider weigert of nalaat een door hem te werk gestelde persoon op zijn verzoek zulk een getuigschrift af te geven, of wanneer hij, deswetende, een valsch getuigschrift afgeeft, of wanneer hij het genoemde register niet nauwkeurig houdt of niet overlegt, vervalt hij in een geldboete van ten hoogste 20 pond sterling.

') 45 A. Bulletin VIII 1909 p. 248.

Sluiten