Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[40—45 = section 109—114 van de Factories and Shops Act, 1905 van Victoria1).]

'46—47 geven procesrecht-regels, volgens welke de geldigheid of wettigheid van een loonbepaling kan worden aangetast.]

48. De volgende voorschrifBekrachtiging van over- ten zijn van toepassing op eenkomsten, indien geen alle gevallen waar geen BijBijzondere Raad bestaat, zondere Raad voor een bedrijf of beroep bestaat : De meerderheid, respectievelijk van de werkgevers en arbeiders in zulk een bedrij f of beroep in eenige streek kan een overeenkomst aangaan met betrekking tot alle of sommige van de aangelegenheden, welke volgens deze wet zouden vallen onder de rechtsmacht van een Bijzonderen Raad, indien zulk een Bijzondere Raad was samengesteld voor zulk een bedrijf of beroep, en kan zulk een overeenkomst, behoorlijk geteekend door hun respectievelijke vertegenwoordigers, aan den Minister zenden, met het verzoek dat deze door hem bekrachtigd worde. Indien de Minister, na ontvangst van zulk een overeenkomst, ervan verzekerd is, dat deze aangegaan is door een meerderheid van, respectievelijk, gezegde werkgevers en arbeiders in zulk een streek, en dat zulk een overeenkomst niet strijdt met de voorschriften van deze wet, kan hij, door bekendmaking in de Gazette, gezegde overeenkomst bekrachtigen ; en daarop heeft gezegde overeenkomst dezelfde kracht en uitwerking alsof het een loonbepaling was geweest van een Bijzonderen Raad, voor zulk een bedrijf of beroep samengesteld, en er moet rekening mee gehouden worden door alle werkgevers en arbeiders in zulk een bedrijf of beroep in zulk een streek, en de overeenkomst blijft van kracht totdat deze door een andere overeenkomst gewijzigd is, op gelijke wijze aangegaan en be') Zie blz. 155, 156.

Sluiten