Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijf, hetwelk in een belangrijken omvang in Ierland uitgeoefend wordt, zal een afzonderlijke bedrijfsraad ingesteld worden voor dat bedrijf of dien tak van arbeid in een bedrijf in Ierland.

2. Waar een bedrijfsraad is ingesteld voor eenigen tak van arbeid in een bedrijf, zal eene verwijzing in deze wet naar het bedrijf, waarvoor de raad is ingesteld, beschouwd worden als een verwijzing naar den tak van arbeid in het bedrijf, waarvoor de raad is ingesteld.

3. Een bedrijfsraad voor eenig Algemeene verplich- bedrijf zal naar gelang van omtingen van bedrijfs- standigheden iedere zaak, in beraden. trekking staande tot de bedrijfs-

voorwaarden van het bedrijf, naar hem verwezen door een Secretaris van Staat (Secretary of State), den Board of Trade of eenig ander regeeringsdepartement, overwegen en zal een rapport over de zaak indienen bij het regeeringslichaam, hetwelk de kwestie naar hem verwezen heeft.

MINIMUM-LOONEN.

4. 1. Bedrijfsraden moeten met Verplichtingen en inachtneming van de bepalingen bevoegdheden van van deze section minimum-loonen bedrijfsraden met naar tijdruimte berekend (minimum betrekking tot mi- rates of wages for timework) vastnimum-loonen. stellen voor hun bedrijven — in deze wet aangeduid als minimum-tij dloonen (minimum time-rates) — en zijn ook bevoegd algemeene minimum-loonen voor stukwerk (generaal minimum rates of wages for piecework) voor hunne bedrijven vast te stellen — in deze wet aangeduid als

Sluiten