Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijfsraad hiertoe gemachtigd, is bevoegd, ook al is hij geen advocaat of procureur (counsel or solicitor or law agent), voor een hof van kort geding (court of summary jurisdiction) alle gerechtelijke maatregelen te nemen en door te zetten, welke tengevolge van deze wet rijzen.

SLOTBEPALINGEN.

18. i. De Board of Trade moet Uitvoeringsbesluiten uitvoeringsbesluiten vaststellen aanvoor de wijze van gaande de wijze van bekend bekendmaking. making omtrent eenige aangelegenheid overeenkomstig deze wet, met het doel de aangelegenheid, welke bekend gemaakt moet worden, zooveel doenlijk ter kennis van de daarbij betrokken personen te brengen.

•2. Ieder leider van een fabriek of werkplaats of van eenige plaats, in gebruik om werk uit te geven aan thuiswerkers, moet op de wijze, aangegeven in de uitvoeringsbesluiten overeenkomstig deze section, zoodanige bekendmakingen aanplakken in zijn fabriek of werkplaats of de plaats in gebruik om werk uit te geven aan thuiswerkers, als van hem gevorderd zal worden aan te plakken bij de uitvoeringsbesluiten en moet bekend maken op iedere andere wijze, indien zulks bij de uitvoeringsbesluiten verlangd wordt, aan de personen door hem te werk gesteld iedere aangelegenheid, waarvan van hem overeenkomstig de uitvoeringsbesluiten de bekendmaking gevorderd wordt.

Indien de leider van een fabriek of werkplaats of van eenige plaats, in gebruik om werk uit te geven aan thuiswerkers, in gebreke is aan deze bepaling te voldoen, is hij na bij summier bewijs schuldig bevon-

Sluiten