Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VICTORIA.

Factories and Shops Act, 1909.

5.1) De aan den Gouverneur door de Factories and Shops Acts verleende bevoegdheid een Bijzondere Raad te benoemen om te bepalen welke minimum-loonen mogen betaald worden aan eenig persoon of personen of groepen van personen, werkzaam binnen of buiten een fabriek of werkplaats of waar dan ook, sluit mede de bevoegdheid in een Bijzondere Raad te benoemen om te bepalen welke minimum-loonen betaald mogen worden met betrekking tot een of meer willekeurige bewerkingen, bedrijven, beroepen of werkzaamheden, die de daartoe bevoegde Gouverneur door middel van een besluit bekend maakt. De genoemde wetten zijn tezamen met de wijzigingen, die ter uitvoering der voorschriften van deze wet noodzakelijk zijn, te lezen en te interpreteeren.

[9.2) In section 15 van de Factories and Shops Act, 1905 N° 23) zijn de cursief gedrukte woorden ingevoegd:]

15. Wanneer iemand in den loop van één dag voor een werkgever werkzaam is met werk, waarvoor een Bijzondere Raad tijdloon heeft vastgesteld, moet al het werk, dat deze persoon gedurende dien dag voor dezen werkgever verricht, hetzij binnen of buiten een fabriek of werkplaats of winkel of willekeurige ruimte of waar dan ook naar hetzelfde tijdloon betaald worden.

•) 5. Bulletin VIII 1909 p. 292.

2) 9. Bulletin VIII 1909 P- 293.

3) Zie blz. 154.

Sluiten