Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van den inhoud,

(Bldz. 1—49.) Een lentemorgen aan de Riviera. — Minucius Felix. — De dubbele beveiliging van onzen tijd. — Uren der waarheid in de liefde. — Zinnelijke en geestelijke liefde. — „Van u wordt verteld.-' — Drie beelden. — Een zomeravond aan de rivier. — De opstanding der ééndagsvliegen. — Twee uren van zaligheid. — De stem der jaarmillioenen in de ééndagsvlieg. — Spooklucht aan de kust van Noorwegen. — Een zeewonder. — Het zilveren liefdeseiland der haringen. — De liefdesstorm der visschen. — De mensch en de visch. — De Sixtijnsche Madonna. — De vrouw. — De scheiding der geslachten. — Het kind. — Mensch en vogelbekdier. — Prometheus. — De bovenste verdieping in de liefde. — Christus. — Mystiek en ontwikkeling. — Hoe de geslachtsliefde tot menschenliefde werd. — De eeredienst der liefde. — Isis en Maria. — Het tijdvak van Goeths. — De natuur. — Wereldvrede. — Liefde sterker dan de dood. — De Ahasvérus der liefde. — Liefde en kunst. — Oergeschiedenis der kunst. — De kunst als hoogere voortplanting. — Aanteekeningen. —

(Bldz. 50—85.) Een mysterie. — Naar beneden in de diepte! — De geheimzinnige bol. — In de eicel. -- De ontmoeting van zaadcel en eicel. — Zeeëgel en mensch. — De uitkomst der versmelting. — Wat men onder „cel'' verstaat. — Philosophie der voortplanting. — De verklaring van het raadsel der voortplanting door het moderne onderzoek. — Grondwaarheden van het menschelijk leven. — De dood. — De voortplanting als vorm der onsterfelijkheid. — De beide beginselen der onsterfelijkheid. — Individuëele onsterfelijkheid. — Onsterfelijkheid door de liefde. — De wording binnen de liefde. — Het sprookje van het moderne natuuronderzoek. — Aanteekeningen.

(Bldz. 86—119.) Het begrip der ontwikkeling. — Hetmijlenmillioen. — Het sterrenbeeld van Centaurus. — Het tijdmillioen. — Van Cheops naar den ijstijd. — De oertijd der aarde. — Een nieuwe hemel en eene nieuwe aarde. — De nieuwe liefde. — In het museum te Stuttgart. — Het liefdesspel der Ichthyosauriërs. — De liefde der mammoets. — Het megatherium. — De reuzenschildpadden. — De

Sluiten