Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kere tinten opduiken, om dan weer over te waaien. Slechts aan den uitersten rand van de klip blinkt onophoudelijk in het zonlicht de schuimende krans der aanstroomende vrije golven, gelijk het uitspreiden en fladderen van verblindend witte vleugels. En nog meer in de verte alles blauw, warm en betooverend blauw

Op den top van de Kaap, die van de zeeklippen gescheiden is door eene open berghelling, gloeiend van zonnewarmte, waarvan, als gouden kogels, bloeiende bremstruiken afhangen en waarover de violette tijm zijne warme, met stuifmeel beladen, geuren uitstrooit, ligt een éénzaam kerkje, met geel-witte muren en een lichtrood dak : de Madonna della Guardia.

Het wordt rondom bewaakt door een regiment van oude cypressen, die in deze, van de wereld afgesloten, openbaring van schitterende, in den nevel wegsmeltende kleuren, zijn geplant als zwarte ravenvederen van het noodlot en die, vóór het oneindige blauwe vergezicht, op hunne bleeke pennen bewegingloos boven de gloeiende gele rots staan. Vlak bij de kerk staat eene even onaanzienlijke ostéria 1), sneeuwwit van kleur, met grasgroene vensterluiken. Men vindt er een paar tafels op waggelende pooten en eene teug goeden landwijn. Van de helling buigt zich een vijgeboom daarheen, die nu in April nog slechts zeer jonge groene loten draagt, welke overal als teere poliepenvingertjes uit de dikke grijze takken naar buiten dringen.

Hier doet het goed te vertoeven.

De blik dwaalt van het schitterend blauw der zee af naar de dalen, tot op de heuvelen in het binnenland. Op smaragdgroene terrassen van weiden, aan welke de weelderig bloeiende paardebloem eene zachte gouden tint verleent, staan overal, als stompe zilveren wolken, de kruinen der olijfboomen verspreid. In onze nabijheid rekt zich een éénzame oude, door den wind gebogen, olijfstam, juist vóór het azuur van den hemel, naar één kant over, als een schaduwbeeld, dat nu eens opflikkert in donkere, dan weer in zilverwitte tinten, wegens het wisselend spel van de lichtere onderzijde

Sluiten