Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der bladeren, — in vormen van zulk een klassieken adel, als waren zij door het oog eens kunstenaars ontworpen. In de verte, waar de olijfboomen gezamenlijk tot eene grijze wolkenmassa ineen schijnen te smelten, vertoont zich aan het oog hier en daar een dorp, klein, wit met rood, als uit een bouwdoos. Daar, waar de bergen steiler worden, de gele wanden der steengroeven en daarboven het zwarte, wollige woud ; daarna violetkleurige hoogten, waar alles in eene enkele tint ineenvloeit. Eindelijk: boven het zachtste violetblauw een paar bergspitsen met helblinkende witte sneeuw.

Een gele, zwartgestreepte distelvlinder 2), zweeft droomerig af en aan. Van de zee komt een zeer zachte wind, zacht en toch groot in deze stilte, op deze hoogte, waar alles komt uit de oneindige verte der zee en waar alles gaat naar de onmetelijke ruimten des hemels.

En nu de zee zelf. Zij is melkachtig-lichtblauw in dezen middagnevel, met bijna zuiver witte windstrepen, naar de hooge zee overgaande in een witten damp, die volkomen samenvloeit met het oneindig teedere, witblauwe licht van den horizon. Slechts daar, waar de zon haar licht erover uitstort, een stralenkrans van zilver, — dichtbij als zilverloovertjes, elk op zich zelf schitterend in het zachte, liefelijke blauw — veel verder naar buiten een reusachtig meer van zuiver, zacht glinsterend zilver, zonder eenig blauw.

Midden in deze enkele zilvermassa schiet nu juist een zeilbootje voort. Zelf zilver — alleen met iets ondoorzichtiger tint — zweeft het als een vreemd licht in dit licht, spookachtig vrijgemaakt van de gansche harde kleurenwereld' als de „Vliegende Hollander" van een eeuwig fonkelenden zonnedroom, die slechts opduikt in dat middaguur, als de zilverglans tusschen hemel en oceaan bijna de kracht van het menschelijk oog te boven gaat

Laat ons hier over de liefde spreken.

Kent gij dat oude boek uit de eerste dagen van het Christendom : de philosophische samenspraak „Octavius" van Minucius Felix? Eenvoudig en zonder te vervallen in overdreven

1 *

Sluiten