Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reus, die dit werk volbracht, is de liefde.

Als een stofje in het stroomende zonlicht gaat anders elke haring op zich zelf in de open wereldzee verloren. Het menschelijk onderzoek heeft tot op heden nauwelijks kunnen vaststellen, waar hij zich eigenlijk tijdens de stille, nog door geen hartstocht bewogen, perioden van zijn leven ophoudt: hetzij in de afgronden der onderzeesche dalen of, hetgeen waarschijnlijker is, op geringe diepte, maar in de volkomen vrije zee, zoover mogelijk van het land verwijderd.

Maar daar is het opeens, alsof het bazuingeschal weerklinkt uit het visioen van den ouden profeet, dat de beenderen oproept om zich te verzamelen in het dal. Door het diepste en innerlijkste van al die éénzaam verspreide wezens, trilt een duister verlangen naar engte, naar een ondiepen bodem tusschen klippen, waar velen zich wellustig op elkaar kunnen dringen. Daarmede zijn herinneringen uit de prilste jeugd verbonden. Want in die engte aan den oever werden allen eens geboren, vóór zij de open wereldzee bereikten. Wie zou kunnen vermoeden, tot welken tastbaren vorm van bepaalde plaatselijkheid dit verbleekte beeld, in de plotselinge diepe aandoening van het gansche organisme, zich nog éénmaal ontwikkelt! Zeker is het, dat nu eene volkomene wijziging van alle levensgewoonten tot stand komt. De haring dringt naar de kust. Spoedig zijn geheele scholen bijeen, wier gemeenschappelijk doel haar van elkaar onafscheidelijk maakt. De eene schaar voegt zich bij de andere. Het is een oneindig, dof, blind voortzwemmen naar dezelfde richting, dat duizelingwekkend wordt, als men zich de onmetelijke ruimte van den oceaan voorstelt, uit welke de liefde hier hare massa's bijeenzift. Eindelijk bereikt men den vlakken bodem, de vurig verbeide kust nadert. Van alle zijden richten de massa's zich in stralen naar één punt .... en uit de duistere diepten glinstert het zilveren eiland der millioenen, die hun lichtschijnsel tot in de wolken van mist werpen.

Maar de geweldige vischmassa wordt opeengestuwd. De

Sluiten