Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij samen. Over dit zilveren kluwen van dol verliefde visschen, wier kracht als een wolkbreuk in onophoudelijke stroomen nederdaalt, over de millioenen fonkelende, trillende lichamen, wellustig kwispelende vinnen en groote, onbeweeglijke, als onder een bang voorgevoel starende oogen, breken alle plagen van Egypte los. Deze wezens, die elk voor zich, licht als een veertje, als ware koorddansers van hun element, in de diepte ontglipten, — zijn thans, als dicht opeengepakte, in een wilden liefdesstorm aaneengeketende massa, zoo goed als weerloos en aan alle onheilen blootgesteld. En het onheil is reeds gekomen. Wilde roovers naderen in zwermen het groote eiland der liefde, reeds van verre aangelokt door den helderen lichtschijn, die in den mist gloeit als een, van zelf ontbrandende, bruiloftsfakkel.

Voor hen is dit bruidskluwen van mijlen lengte niets anders dan eene reusachtige, zeer gewenschte voorraadkamer van levend vleesch. Uit de wateren spuiten, met een dof, tot in de verte weerklinkend geruisch, fonteinen van waterdamp op van verscheidene meters hoogte, alsof geysirs 18) in den verborgen afgrond kookten: het is de reusachtige vinvisch 19), die nadert, een kolossus van 20 tot 30 meters lengte. Hij klept slechts mechanisch zijn bodemloos keelgat open en, met de wild naar binnen stroomende wateren, storten honderden, in liefde ontgloeide haringen naar binnen, die hij dan met de enorme vleezige tong langzaam tegen het harde verhemelte van den tandeloozen mond fijnwrijft, tot zij geschikt zijn om ingeslikt te worden. De vinvisch wordt gevolgd door kleinere zeezoogdieren : vroolijke dolfijnen en zeehonden, vervolgens een heirleger van, niet minder op vernieling beluste, echte visschen, zooals schelvisschen, kabeljauwen, dorschen en ook haaien, wier ontzaglijk gebit den weeken haring als boter vermorzelt. Van uit de hoogten echter der mistwolken van den schemeravond vallen gevleugelde zwermen van moordzuchtige zeemeeuwen, alken en zeekoeten 20) onophoudelijk op het levende zilveren schild aan en rukken

Sluiten