is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der liefde in de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

larven-individu's opgewekt worden tot twee uren van onbe zorgde zaligheid der geslachtelijke gemeenschap. Ook reed: in beginsel aanwezig in die visschen, die door de geslachts liefde uit den oceaan gezift worden, totdat de zilveret massa als een eiland uit de wateren opstijgt tot eene ge meenschap van voorttelende wezens, voor welke de nauwe ondiepe fjord eene enkele, groote huwelijkssponde is. To hoogere ontwikkeling, tot geest overgegaan in de mensch heid. Een nieuw woord geworden in die heilige dagen, welke door het evangelie bezongen worden. Een woord, dat eers tot daad werd onder ons, onder duizenden, millioenen kruisen die onzichtbaar opstijgen tot dat ééne, hetwelk verhelderd is tot eene doorzichtige lelie, — opstijgen uit donkere holen achter de vensters der moderne wereldsteden, uit fabrieken, waar het ijzeren rad boven de trillende lichamen snort, uit gevangenissen, krankzinnigenhuizen, kroegen en armhuizen. En toch zegevierend, als het zwaard en het vuur van onzen tijd, als de stille, nakomende lichtvonk aan den versten uitgang van de geweldig donkere schacht, waarin

wij allen naar adem hijgen

Gevoelt gij nu reeds, hoe hoog gij zweeft ? Hoort gij het bazuingeroep eener nieuwe stem, die zich mengt onder uwe oude vraag: Wat is de liefde ?

Maar Rafaël wilde u nog hooger opvoeren. Zijne Madonna zweeft boven ons, in wolken van licht. Een wereldlicht, dat, aan gene zijde van alle zonnen en planeten van het heelal, uit de binnenste diepte van alle physische dingen schijnt voort te stroomen, gaat van haar uit. Haar voet behoeft de aarde niet, want zij schijnt te wandelen in de vrije ruimte, waar alle krachten der aantrekking elkaar in evenwicht houden. Rafaël schiep in zijne verbeelding niet eenvoudig eene vrouw. Ook niet