Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Die Braut verdient sich mehr Mit einem Kuss um Gott Als alle Mietlinge Mit Arbeid bis in Tod."

Angelus Silesius.

Dat is de liefde, die tot iets geworden is.

De liefde in haren bovenbouw.

Van hier, van den gouden koepel uit, moet gij haar zien, om te kunnen vermoeden, wat in haren oorsprong was. En dit gouden licht moet gij voor u laten terugkaatsen tot op dien oorsprong. Vandaar de dans der ééndagsvliegen. Vandaar het zonderlinge, nachtelijke tooneel van den tocht der haringen. Dezelfde natuurkracht, die daar beneden gist in de grauwe wateren van den oertijd. En die daarboven, als purperen Lotusbloem der beschaving, uit den blauwen spiegel opstijgt tot de zon. Omdat het zoo is, daarom kan al het verledene niet ruw zijn. Het moet zelf zich aan u als eene edele knop vertoonen. Niets blijft daarbinnen klein. Licht stroomt terug op deze ééndagsvliegen aan de beek, op deze visschen in den oceaan. Als duister worstelende oerzielen van de liefde treden zij vóór u op. Voorop gaande droomen van den grooten geest der liefde, die opwaarts wil. Deze visch, deze ééndagsvlieg is Christus, is Goethe, is Rafaël. Is het evangelie, is Faust, is de Madonna. Is de menschenliefde, is de droom der sterren, de kunst.

Sluiten