Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Der Adler sieht getrost Grad' in die Sonn' hinein, Und du in ew'gen Blitz, lm Fall dein Herz ist rein."

Angelus Silesius.

WW

Zoo hebben wij dan het proces der menschelijke bevruchting geschetst, — volgens de tegenwoordige beschouwing. Wij hebben de schepping van een nieuwen mensch gezien — zoover in het wezen der zaak doordringende, als dit tegenwoordig eenigszins mogelijk is.

Gij moogt u keeren en wenden, zooveel gij wilt: — met deze kleine zon daarbinnen en deze zegevierende kikvorschlarve, die het zonnehartje verovert en daarmede versmelt, bevindt gij u in het middelpunt van het geheele probleem der liefde. In de eerste plaats bij den mensch. Maar verder ook in dien zin, dat alle verdere natuurbeschouwing voor ons steeds, als in oneindige stralen, van dat ééne middelpunt van het denken : „mensch" uitgaat, ook voor de geheele waarneembare wereld.

Gij kunt alles van het woord „liefde" bij u wegdenken. Den ganschen blauwen hemel boven haar. Alles wat met den geest, met de beschaving, met de ideale menschenwereld, met godsdienstige verheffing en met den droom van de harmonieën der kunst samengegroeid is. Slechts dit een-

Sluiten