Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Der Mensch hat eher nicht Vollkommne Seligkeit, Bis dass die Einheit hat Verschluckt die Anderheit."

Angelus Silesius.

Onsterfelijkheid !

De jaarduizenden van de menschelijke gedachte groeien in den flikkerenden lichtschijn van dit woord opeens aan tot zuilen van geweldigen klank, — een klank, die in velerlei opzicht herinnert aan de bekende oude stem van de beroemde Memnonszuil in Egypte, waarover, zooals men weet, honderd afzonderlijke meeningen van de reizigers met elkaar overhoop lagen en waarvan men tegenwoordig nog niet weet, of het aan bedrog van de priesters, aan eene zinsbegoocheling of aan eene werkelijke mechanische werking (in elk geval van de zon) moet toegeschreven worden 12).

Zoover als de bedoelde philosophische kennis van den eenvoudigen stand van zaken bij den dood en de voortplanting in de geschiedenis van het menschelijke denken achter ons ligt, zoover gaan ook twee opvattingen aangaande de gedachte der onsterfelijkheid terug. Twee meeningen, die, wel is waar, als begrip elkaar niet behoeven uit te sluiten, maar toch zoover mogelijk uit elkaar zijn gelegen.

De eerste meening houdt vast aan het begrip van het individu. Het individu is voor haar het hoogste. Elk individu is voor haar eene wereld op zich zelf, die zich hooger ontwikkelt. Uit de duisternis naar boven, naar de duisternis heen, maar steeds voorwaarts. Zulk een gedachtengang moet de

Sluiten