Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stofjes. Tusschen de stofjes in strekt zich de vrije wereldruimte uit: ijzig koud en ledig, zonder dampkring. En de stofjes lijken slechts daarom stofjes, omdat de ruimte tusschen hen en ons verkeert onder den invloed van het mijlenmillioen.

Aan gene zijde van die mijlen staan reusachtige zonnen, waaruit het licht vloeit in reusachtige stroomen — vloeit en nog eens vloeit, tot in de verst verwijderde ruimten van het heelal. Het stroomt ongelooflijk snel, dat licht; met eene snelheid van niet minder dan 300,000 kilometers in de seconde parelen zijne golfslagen naar buiten in de ruimte ; d. i. het legt in het jaar een weg af van 9500 milliarden kilometers. En toch heeft het reeds vier geheele jaren noodig om van de naastbijzijnde dezer vaste sterren ons menschelijk oog op de zonneplaneet: aarde, te bereiken. Aan den Zuidelijken hemel, waar het sterrenbeeld van Centaurus flikkert, straalt die ster der eerste grootte, de heerlijkste en helderste van alle tweelingsterren, haar licht uit. Berekend naar het aantal kilometers per seconde stellen die vier lichtjaren een waren afstand van de aarde voor van niet minder dan 41 billioen kilometers. En zij geldt, van al de tienduizenden sterren aan het uitspansel, als degene, die het dichtst bij ons staat. Van andere bereikt het licht ons eerst na honderden jaren. Zij kunnen er mogelijk, nu wij ze tegenwoordig waarnemen, reeds sinds lang geheel anders uitzien dan op het oogenblik, toen de lichtstraal, die ons thans eindelijk bereikt heeft, van haar uitging. En als omgekeerd het zwakke lichtschijnsel van onze aarde daar nog bespied kan worden, dan doet zich de aarde aldaar voor, zooals zij nog was vóór tientallen, neen vóór honderden jaren : zonder spoorwegen, zonder Eiffeltoren, zonder Suëzkanaal, doch met, het eiland Krakatau in de Sundastraat, dat de vreeselijke vulkanische uitbarsting van 1883 in de lucht deed springen. Wellicht stijgen de afstanden van andere sterren tot op duizenden van deze lichtjaren — jaren, die elk 365 dagen van 24 uren tellen, elk uur van 60 minuten en elke minuut van 60 seconden — en elk dezer seconden een afstand

Sluiten