Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oerstrand ! Het Cambrische strand kan geen werkelijk oerstrand zijn. Juist de leer van Darwin laat dit niet toe. Zeekwallen, wormen en kreeften, die gij daar aantreft, zijn lagere organische vormen dan bijvoorbeeld eene mier of een mensch. Maar toch vormen zij slechts een trap, langs welken gij nog verder kunt afdalen. Nog tegenwoordig zelfs leven op de aarde talrijke levende wezens, die veel eenvoudiger van bouw zijn, die dus, volgens het zuivere plan van ontwikkeling, lager staan dan een worm of een kreeft.

De worm bestaat, evenals gij, uit organische cellen. Deze cellen zijn in het lichaam gerangschikt tot organen en onder haar bestaat verdeeling van den arbeid: sommige cellen vormen dit, andere dat orgaan. Hoewel de worm lager staat dan gij, vertoont hij toch in dit opzicht met u nog eene groote gelijkenis. Tegenwoordig vindt gij echter bij ons nog levende schepselen, die volstrekt geene organen meer bezitten, die alleen bestaan uit een ruw klompje van volkomen gelijksoortige cellen. En gij kunt zelfs nog verder gaan dan tot dezen toestand zonder organen.

Gij hebt natuurlijk wel eens gehoord van den bacil, zeker althans van den cholerabacil, die als de oorzaak van de cholera beschouwd wordt of ten minste zich steeds bij die verschrikkelijke ziekte vertoont. Millioenen en nogmaals millioenen van dergelijke bacillen of bacteriën, allen microscopisch klein, hoewel niet allen even gevaarlijk, gonzen allerwegen door de lucht, wemelen door het water. Dit kunt gij in de tijdschriften lezen. Maar wat is zulk een bacil? Het is een levend wezen en juist dat krachtige leven kan

Sluiten